TISKOVÁ ZPRÁVA


 
TISKOVÁ ZPRÁVA          

15. 6. 2022

Galerie na zámku ve Zlíně slavnostně uvede publikaci Válečný cyklus Milady Schmidtové na stejnojmenné výstavě

Galerie Václava Chada od 16. června hostí výstavu kreseb Válečný cyklus malířky Milady Schmidtové, která byla úzce spjata s baťovskou Školou umění Zlín. Její slavnostní vernisáž ve čtvrtek 23. června v 17 h zároveň představí publikaci Válečný cyklus / Cycle de guerre 1944, která se stejně jako výstava věnuje tomuto unikátnímu dílu. Výstava samotná pak potrvá až do 16. září.

Milada Schmidtová by letos oslavila 100. narozeniny. Umělecké počátky této malířky a scénografky jsou spojeny se Zlínem. V době druhé světové války zde studovala obchodní akademii, zajímala se o umění a postupně se seznamovala se studenty Školy umění. Jejím blízkým přítelem byl Václav Chad. Sama také začala kreslit, k jejím prvním dílům patří surrealistický Válečný cyklus z roku 1944, kterému se věnuje aktuální výstava i nově vydaná publikace.

Cyklus 21 tušových kreseb na tuhém papíře je jedním z vrcholných projevů fenoménu zlínské válečné avantgardy. „První kresba se vymyká všem ostatním. Je nejvíce poplatná surrealistické, paranoicko-kritické metodě. Na ostatních kresbách vidíme dvacet „prázdných, bílých“ krajin, které ovšem působí jako exteriérové divadelní nebo filmové scény. Tyto snové forbíny jsou přeplněny fantasmagorickými reji těl, lidskými monstry, chimérami lidí a zvířat, křečovitými propletenci erotických těl. Všudypřítomné jsou motivy ochočení vs. divokosti, objetí a sevření vs. uvolnění, motivy pádu těl dolů. Na některých kresbách Milada zobrazila samu sebe,“ popisuje cyklus kunsthistorik David Voda, který k dílu i k publikaci promluví také na vernisáži. I přes své znalosti díla Milady Schmidtové přiznává, že „Válečný cyklus zůstane už asi navždycky hádankou. Hádankou schovanou uvnitř hádanky se jménem Milada Schmidtová.“

Válečný cyklus byl až do roku 2014 v majetku rodiny autorky, jako celek byl poprvé vystaven právě ve Zlíně v roce 2017, stejně jako první komplexní výstava prací autorky, kterou prezentovala Galerie Václava Chada.

Výstava Válečný cyklus je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena do 16. září 2022, vždy od úterý do pátku mezi 13. a 17. hodinou. Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč. Mimo uvedené termíny je možné si domluvit individuální prohlídky s 2–3denním předstihem na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz.
Publikaci vydal Zlínský zámek o.p.s. a vydání podpořil Státní fond kultury České republiky a Nadační fond Kovárny VIVA.
Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.
 
 
O autorce:
Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015) je veřejnosti málo známá česká malířka a scénografka. V letech 1938-42 vystudovala Baťovu obchodní akademii ve Zlíně. Právě od této doby se datuje také její tvůrčí dráha, ovlivněná okruhem umělců baťovské Školy umění i blízkým přítelem malířem Václavem Chadem. Do povědomí tehdejšího výtvarného publika vstoupila kresebným Válečným cyklem z roku 1944, který se řadí k druhé vlně českého surrealismu z období válečných a těsně poválečných let.
Po válce studovala bratislavskou uměleckou akademii, z politických důvodů ale byla vyloučena. Poté se odstěhovala na Vysočinu a věnovala se jiným, neuměleckým povoláním. Zbytek života prožila v ústraní a malovala pouze pro sebe.
Je dcerou mezinárodně uznávané naivní malířky Natálie Maslikové Schmidtové (1895-1981).
 

MILADA SCHMIDTOVÁ - VÁLEČNÝ CYKLUS

Slovo kurátora
Výběr z díla
Pozvánka
Tisková zpráva