93f45f89335e314077cf44389bdad4df.jpg

MILADA SCHMIDTOVÁ - VÁLEČNÝ CYKLUS

Slovo kurátora
Výběr z díla
Pozvánka
Tisková zpráva


vernisáž a slavnostní uvedení publiakce: 23. 6. 2022 v 17 hodin
  Výstavu zahájí: Čestmír Vančura
K díle a výstavě promluví: David Voda
Kurátorka výstavy: Miroslava Ptáčková

K osobnostem spjatých se Školou umění Zlín patří i malířka Milada Schmidtová (1922-2015). Vystudovala Baťovu obchodní akademii a skrze tvůrčí začátky ve Zlíně se seznámila s okruhem umělců Školy umění, včetně Václavem Chadem. Během svého pobytu ve Zlíně vytvořila v roce 1944 unikátní kresebný Válečný cyklus, který zahrnuje 21 figurálních perokreseb. „Kresby Válečného cyklu Milady Schmidtové tvoří společně se zlínskými kresbami Václava Chada a Čestmíra Kafky pozoruhodnou trojici osobitých výpovědí o době okupace a nesvobody prožívané v témže místě.“˙ Hlavním záměrem publikace je představit unikátní dílo, Válečný cyklus, který „dnes považujeme za jedinečný příspěvek k druhé vlně českého surrealismu z období válečných a těsně poválečných let.“˙˙ V roce 2022 si připomeneme 100. výročí od narození autorky a uctíme tak její památku i dílo významné nejen pro českou uměleckou scénu.
 
--------------
˙/ POMAJZLOVÁ, Alena, Daniel BALABÁN, Ladislav DANĚK, Milan KADLÍČEK, Luděk ŠTĚPÁNEK a Milada SCHMIDTOVÁ. Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015). Chodkyně v mracích. 1. vyd. Jihlava: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2017. 151 s. s. 19. ISBN 978-80-86250-40-3.
˙˙/ DANĚK Ladislav a POMAJZLOVÁ Alena. Milada Schmidtová Čermáková: autoportréty a portréty. Zlín: Zlínský zámek (Galerie Václava Chada), 2017. 8 s. ISBN 978-80-907038-1-0


  Partneři: Kovárna VIVA a.s., Nadační fond Kovárny VIVA, POZIMOS, a.s., SPUR a.s., NAVI CZ, s.r.o., Rub Gallery

Výstava je uspořádána za finanční podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína.


Výstava potrvá do 16. 9. 2022