PROGRAM GALLERY TOUR 2021

Gallery Tour 2021 / sobota 04. 09. / 14:00 – 22:00
Současné umění a architektura Zlína

Pátý ročník Gallery Tour zahájíme v Galerii evangelického kostela ve Zlíně ve 14 hodin rozezněním zvonu a odtud se budeme přesouvat autobusem na další místa. Vyberte si jednotlivé akce nebo absolvujte celou jízdu autobusem, přidejte se na kole, koloběžce, některá stanoviště jsou mezi sebou dostupná i pěšky. Součástí Gallery Tour 2021 budou komentované prohlídky výstav a architektury. Uvidíte site-specific instalace i zvukovou instalaci. Gallery Tour představuje průřez tvorbou profesionálních umělců, architektů, designérů a studentů.

Akce je podpořená Městem Zlín prostřednictvím projektu Živý Zlín.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GALLERY TOUR

01 / 14:00
Galerie evangelického kostela / Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů / komentovaná prohlídka
Společným jmenovatelem instalace monochromatických obrazů, „plastických kreseb“ a děl charakteristických „zlatavou“ barevností je kompozice, řád, definice obrazového prostoru a práce s rytmem vzájemně se překrývajících či doplňujících prvků v kompozici.

Galerie evangelického kostela / Ester Moravetzová / varhanní koncert
MgA. Ester Moravetzová studovala obor hra na varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži a na Konzervatoři v Praze. Je absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van Doeselaar, světově známý holandský varhaník.

02 / 15:15
G18 Gallery / výstava diplomových a bakalářských prací ateliérů designu obuvi, designu oděvu a audiovizuální tvorby / komentovaná prohlídka

03 / 16:15
Štípa: hrobka rodu Seilernů / David Valůšek: komentovaná prohlídka architektury hřbitovní kaple
Původní štípský farní kostel s hlubokými kořeny ve středověku a historizující stavba hřbitovní kaple vysvěcená roku 1905. Co spojuje tyto dvě tak odlišné sakrální památky? Obě sloužily jako místa posledního odpočinku šlechtických majitelů lukovského panství počínaje Šternberky a konče Seilerny. O dochovaných náhrobcích a osudech obou staveb se dozvíte více v rámci komentované prohlídky.

04 / 17:00
Štípa: starý gotický kostelík / Tanja Hemm: Maria in Pink / site-specific sound installation
Tanja Hemm odvozuje a rozvíjí své zvukové kompozice od určitého místa. Umělkyně ovládá přesné zpracování zpomalení, opakování ticha a působení na plynulý rytmický výkon se silnými přesnými akcenty. Technická zařízení nejsou nainstalována viditelně. Zdá se, že se práce Tanji Hemm vynořila z prázdnoty. Její silné, hluboké, ale přesto jemné koncepty se pohybují v kontextu hry, reality a iluze a ptají se na limity a možnosti veřejného prostoru. /kurátorka: Birthe Blauth/

05 / 17:45
Galerie Optika Zlín / Markéta Prokopová: Otevřený příběh / komentovaná prohlídka
Kresby i grafiky Markéty Prokopové /*1976, Zlín/ ve své střídmosti odrážejí křehkost a prchavost okamžiku. Markéta Prokopová rozvíjí myšlenku, že to, co vidíme kolem sebe, je iluze, ačkoliv fyzickou realitu bereme jako samozřejmost.

06 / 18:30
Galerie Václava Chada / Pavel Preisner: Krása bude divná nebo nebude vůbec / komentovaná prohlídka
Malíř, ilustrátor, básník a pedagog Pavel Preisner, řadící se ke Zlínskému okruhu, představuje na výstavě výběr současné tvorby vytvořené ve Zlíně v období posledních tří let. Ze série maleb převážně bílých a černých tónů se tajemně vynořují barevné figury, kostlivci, zvířata či jejich fragmenty.

07 / 19:15
Pro.story / Milan Cais, Petr Vavrouška: Smysl smyslů - sluch / komentovaná prohlídka
Další epizodou v seriálu SMYSL SMYSLŮ je SLUCH očima a ušima výtvarníka a hudebníka Milana Caise. Multispektrální umělec Milan Cais přemosťuje umělecké světy hudby a výtvarného umění. Pro výstavní platformu pro.story zpracoval téma, které žije a zkoumá prostřednictvím uměleckého objektu. TRENAŽÉR simuluje ušní šelest, zvuk, který nemá zdroj, a kterým trpí nezanedbatelná část populace. Esteticky harmonický artefakt-socha se tak paradoxně stává zdrojem iritujícího pocitu, vyvolaného frekvencí 6000 kHz.

08 / 20:00
GAG - Galerie Garáž / Matěj Damek: S tebou mě baví svět - hlavně v noci / komentovaná prohlídka + živý koncert
Matěj Damek /*1993/ v příběhu. V tonaci krajiny, zeměkoule, města, záběru, záběhu, situace, příběhu, figurace, fetišizace, bezmoce, extraordinace, banálnosti, defragmentizace momentu, geometrie hrdina přežije v neznámé posteli, dveře jsou zavřené, možná krásná těla, erotický automobilový západ slunce bez dálnice, Lynch? Damkův lynč, bez domova, v další situaci bez přípravy.

Více informací najdete na FB Gallery Tour.

Vstup na akci je volný.

Rezervace na akci není nutná.

Na akci platí aktuální doporučení a omezení vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR.