TISKOVÁ ZPRÁVA

21. 9. 2020

 

Projekt + - Monochrom- Pocta vzájemnosti představí na zámku ve Zlíně díla od více než sta autorů
 

Díla více než sta autorů v (NE)tradiční sestavě budou společně k vidění v Galerii Václava Chada ve Zlínském zámku. Výstavu „+ - Monochrom – Pocta vzájemnosti“ sestavil grafik Zdeněk Macháček z monochromatických děl u příležitosti svého životního jubilea. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. září v 17 hodin. Výstava pak potrvá až do 29. listopadu. 
 

Výstavu pojal jako svůj osobní projekt, poctu autorům, kteří tvořili nebo se jen krátce během své práce zabývali monochromií, ať už v obrazech, kresbách, fotografiích či objektech. Zastoupena jsou zde díla významných výtvarných umělců jako Bohuslava Reynka, Adrieny Šimotové, Jiřího Lindovského, umělců Zlínského okruhu, skupiny Tvrdohlaví a dalších.
 

„Ke každému vystavenému dílu se váže osobní příběh. Příběhy to jsou velmi různé – od krátkých setkání až po mnohaletá přátelství,“ uvedl autor výstavy Zdeněk Macháček. „Životní okolnosti a náhody sestavily samy tuto různorodou instalaci. Cítím jako velké privilegium, že více než čtyřicet let jsem se mohl a stále se mohu denně setkávat s umělci, že jsem s nimi mohl „snídat, obědvat i večeřet“. Prostor pro představení díla zde proto mají vedle sebe veřejnosti známí i neznámí, malí i velcí. Mezi nimi i umělci čistého srdce. Jako hlavní vizuální nosič výstavy jsem zvolil grafiku umělce velkého, příkladného, jehož genialita je stále přehlížena – Vojtěcha Preissiga.“ 
 

Díla v (NE)tradiční sestavě i jejich vzájemná interakce přinesou při prohlídce výstavy novou možnost zamyšlení se nad díly i osobními vztahy autorů z více než 40 let budované (NE)sbírky Zdeňka Macháčka. Výběr prací je pak ovlivněn místem, kde Macháček dlouhodobě žije – páteří výstavy jsou umělci ze zlínského regionu (Zlínský okruh). 
 

Výstava je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena od 24. září do 29. listopadu 2020, vždy od pondělí do pátku mezi 10. a 17. hodinou. V jiných termínech lze výstavu zhlédnout pouze po individuální domluvě na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz.  
 

V průběhu ZDM bude otevírací doba prodloužena, a to 28. 11. od 10 do 20 hodin a 29. 11. od 10 do 16 hodin. 
 

Výstava je realizována za finanční podpory Kulturního fondu Statutárního města Zlína a Ministerstva kultury České republiky.
 

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz. 
 

O autorovi výstavy:

Zdeněk Macháček (*4. června 1960 ve Zlíně) se věnuje kresbě, grafice, malbě, fotografii, multimédiím a instalacím, vystavuje od roku 1977. Uskutečnil více než třicet samostatných výstav a účastnil se několika desítek skupinových výstav doma i v zahraničí. Profesně se zabývá grafickým designem.

 

V roce 2004 představil svoji tvorbu zatím v nejširší verzi – 999 kreseb – Devětsetdevadesátdevět, prostor v prostoru, multimediální prostorová instalace, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně.

 

Články o jeho díle byly publikovány např. v Ateliéru, Revolver Revue, Prostoru Zlín, A2… Zastoupení ve sbírkách (výběr): Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Národní galerie v Praze, Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie v Brně a v řadě soukromých sbírek v ČR i zahraničí. Členství ve skupinách: čestný člen sdružení Mehedaha, sdružení Ohne Tittel, Zlínský okruh, KK3 Hradec Králové.

 

Do roku 1989 se graficky podílel na několika samizdatových tiskovinách. Od roku 1990 vytvořil několik set realizací jednotlivých prací pro tisk, v architektuře, velkých muzejních expozic atd., za které získal mnoho ocenění, např. Uznání za kvalitní grafický design od International Institute for Information Design a Českého institutu informačního designu (1996), Nejkrásnější kniha roku, Gloria musaealis, knihy v jeho úpravě získaly několikrát cenu Magnesia Litera a nominaci na Czech Grand Design nebo nominaci na Českého lva (filmový plakát).

 

Řadu let pracuje jako výtvarný redaktor a je členem redakční rady periodika Prostor Zlín (KGVU Zlín). Je spoluzakladatelem Minigalerie 6.15 ve Zlíně, soustavně připravuje výstavní koncepce několika regionálních galerií. Podílí se na řadě kulturních projektů, např. znovuobjevení designérky Libuše Niklové, 2009.