Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa - Výběr z dílaJan Koblasa, Couple, wood, height 78 cm, 2013

Jan Koblasa, Pár, dřevo, výška 78 cm, 2013

Sonia Jakuschewa, Garden, diptych, 1992, oil on canvas, 150x200cm

Sonia Jakuschewa, Zahrada, diptych, 1992, olej, plátno, 150x200cm

Jan Koblasa, Angel, wood, height 40 cm, 2013

Jan Koblasa, Andílek, dřevo, výška 40 cm, 2013

Jan Koblasa and Sonia Jakuschewa, Angel, wood, acrylic, collage, height 31 cm, 2014

Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa, Anděl, dřevo, akryl,koláž,výška 31 cm, 2014

Jan Koblasa and Sonia Jakuschewa, wood, acrylic, collage, height 62 cm, 2014

Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa, dřevo, akryl, koláž, výška 62 cm, 2014

Sonia Jakuschewa, Garden IV. - Diptych, oil on canvas, 150 x 200 cm, 1992

Sonia Jakuschewa, Zahrada IV. – diptych, olej, plátno,150 x 200 cm, 1992

Jan Koblasa

Jan Koblasa

Sonia Jakuschewa, Sen, oil on canvas, 170 x 130 cm, 1993

Sonia Jakuschewa, Sen, olej, plátno, 170 x 130 cm, 1993

Jan Koblasa, Angel, wood, height 40 cm, 2013

Jan Koblasa, Andílek, dřevo, výška 40 cm, 2013

Jan Koblasa, Odysseus friend I., wood, height 63 cm, 2002

Jan Koblasa, Odysseův přítel I., dřevo, výška 63 cm, 2002

JAN KOBLASA A SONIA JAKUSCHEWA

Slovo kurátora
Výběr z díla
Vernisáž