PATRIK HÁBL - S/M/L/XL

PATRIK HÁBL
S/M/L/XL
 
Autor výstavy si klade otázky, zda obrazy potřebují mít své měřítko, poměr i správnou velikost. Proč jsou některé obrazy malé a jiné velké, zda může být malý obraz proveden následně ve velkém měřítku, nebo naopak. Existuje přímý vliv měřítka, obsahu a formy na diváka? Výstava je zároveň jakousi redefinicí malby, kdy je rám stahován plátnem a jinde je nahrazen cetrisovou deskou, oknem nebo samotným prostorem. Na výstavě se objevuje nejmenší obraz Poutnice, který vznikl před 20 lety. Ten samý motiv je pak zasazen i do většího měřítka.

Dlouhodobě Patrika Hábla zajímá spojení obrazu a prostoru. To, co divák prožívá okem a ve své hlavě před obrazem. Člověkem prostupuje obraz vytvořený v prostoru, prostor je rekonstruován obrazem a obraz je rekonstruován malbou. Osvobození média s „univerzálním přesahem“ se stalo vysvobozením a vykročením ať už „z obrazu“ nebo právě „do obrazu“.

Patrik Hábl (*1975, Zlín) je známý svými realizacemi v architektuře, které zasazuje do veřejného nebo do sakrálního prostoru.  Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervence “postních obrazů” v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervence ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří v Národní galerii v Praze. Rád narušuje zaběhnuté postupy a nedělá mu problém vstoupit do architektury či veřejného prostoru, v níž zvládá velká měřítka, což prokázal v posledních realizacích. Háblovy prostorové realizace v architektuře se nedávno staly součástí Paláce Drn a rekonstruovaného Paláce Špork, navržené oceněným architektem Stanislavem Fialou v roce 2017. Jeho další umělecké vstupy do architektury lze nalézt v projektech Park Palmovka (Fišer+Aulík architekti, 2018), kde vytvořil monumentální obraz připomínající vodopád nebo ve Vinařství Lahofer ve Znojmě (Chybík+Kryštof Architekti, 2019), kde malby s názvem Vrstvy pokrývají celé klenby.

Patrik Hábl má za sebou více než 50 samostatných výstav po celém světě, např. v Miláně v galerii Spazio Ostrakon, v Kjótu v Galerii Gimlet Saas, v Grazu v QL Gallery nebo v letošním roce v Mnichově v Gallery Kalt. Jeho práce byla také zařazena do čtvrtého a šestého Pekingského mezinárodního uměleckého bienále. Vystupoval na skupinových výstavách v Paříži, New Yorku, Istanbulu a Curychu. V současné době žije v Praze a působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je členem sdružení Umělecká beseda a Hollar. 
 
Patrik Hábl
Miroslava Ptáčková