VÁCLAV CIGLER A MICHAL MOTYČKA

Václav Cigler, Michal Motyčka, Dotyk, 2017, kov, optické sklo, elektrotechnika, 10 × 370 × 10 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Dotyk, 2017, kov, optické sklo, elektrotechnika, 10 × 370 × 10 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Nakloněný sloup, 2018,
optické sklo, 10 × 10 × 250 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Nakloněný sloup, 2018, optické sklo, 10 × 10 × 250 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Vertikální sloup, 2018,optické sklo,10 × 10 × 250 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Vertikální sloup, 2018,optické sklo,10 × 10 × 250 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Dvojice, 2018, optické sklo, 50 × 20 × 10 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Dvojice, 2018, optické sklo, 50 × 20 × 10 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Hranoly - náruč, 2018, optické sklo, 34 × 34 × 20 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Hranoly - náruč, 2018, optické sklo, 34 × 34 × 20 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Hranoly - řazení, 2018, optické sklo, 34 × 34 × 32 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Hranoly - řazení, 2018, optické sklo, 34 × 34 × 32 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Horizontála, 2018, optické sklo, 10 × 10 × 250 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Horizontála, 2018, optické sklo, 10 × 10 × 250 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Hranoly - horizont II., 2018, optické sklo, 34 × 34 × 32 cm

Václav Cigler, Michal Motyčka, Hranoly - horizont II., 2018, optické sklo, 34 × 34 × 32 cm