Václav Chad

Václav Chad

Kdo byl Václav Chad?

Václav Chad se narodil 8. září 1923 v Břeclavi. Jeho rodina se brzy přestěhovala do Otrokovic. V roce 1939, po ukončení kvinty na gymnáziu v Uherském Hradišti, byl přijat na právě založenou Školu umění firmy Baťa ve Zlíně, kde se mezi studenty stal brzo jejich vůdčí osobností. Studoval především u R. Wiessnera, Vl. Hrocha a V. Makovského. Opojný svět suverénního mladého výtvarníka a odbojného člověka, ovlivněného prostředím zlínské Školy umění, se prolínal se stejně intenzívním světem za okny školy. Po absolutoriu (1944) pokračoval ve studiu na speciální škole zvané huť a zároveň pracoval jako výtvarník v propagačním oddělení Baťových závodů. V říjnu 1944 se zapojil do protifašistického odboje a nakonec sám vedl konspirativní skupinu. Když začátkem února 1945 odvlekli gestapáci jeho kamaráda, stal se pro něho Zlín nebezpečný, pátrání se stahovalo kolem jeho osoby a přátelé mu radili, aby se ukryl. Neudělal to a v noci 23. února 1945 ho gestapo zatklo v jedné z budov internátu. Když ho z budovy vyvádělo gestapo ven, pár desítek metrů od Školy umění udělal Václav Chad své poslední svobodné rozhodnutí. Dal se na útěk a byl gestapem zastřelen.

Vedle občanského postoje je třeba neméně vysoce hodnotit Chada i jako umělce. Přestože se jeho tvorba nemohla plně rozvinout a dosáhnout svého naplnění, zůstalo po něm mimořádné, zcela originální dílo, upoutávající pozornost pronikavostí pohledu svého tvůrce. Vzniklo jakoby s vědomím časové tísně v průběhu necelých pěti let. Přes nebezpečí, jež skýtala protektorátní doba (např. náhlé kontroly školy gestapem), se odvíjelo v úzkém kontaktu s tehdy zakázaným moderním uměním, zprvu zejména s expresionismem a kubismem, ale posléze i se surrealismem. Na jeho památku uděluje dnes Krajská galerie výtvarného umění v rámci Zlínského salonu Cenu Václava Chada.

(s použitím textů Ludvíka Ševečka – zdroj www.kgvu.cz a Evy Petrové….)


School of Art, landscape painting studio, early 1940s, source: Moravian Archives, Zlín State District Archive

Škola umění, krajinářský ateliér, počátek 40. let, Zdroj: MZA SOkA Zlín

V. Ch.
Ludvík Kundera

Vidím tmu
Slyším ticho
Něco blýskne
Něco třeskne

Hvizdy ze dna noci
Svisty z hladin rybníků
Vrazi se stahují

On však
leží ve škarpě
hruď mu zasklívá
měsíc v úplňku