8fefb323b0230108678fb7e8bede5694.jpg

Vernisáž proběhne 17. 3. 2016 v 17 hod.
Výstava bude otevřena od 18. 3. 2016 

První poschodí zlínského zámku
Výstava potrvá do 20. 5. 2016
 
Intenzita Volrábovy práce vytváří další prostorovou dimenzi, kterou vnímáme při pohledu na detailně propracovaných skulpturách. V těchto dílech můžeme vidět jeho vlastní autentický pohled a umělecké vyjádření, jsou nositelé jeho percepce okolního světa prostřednictvím vyjádřeného obsahu ve skle. Volrábova tvůrčí cesta se netýká pouze oblasti ateliérové sklářské tvorby, ale paralelně vzbuzuje pozornost i malba, ve které barvu - podobně jako ve skle – používá jako nástroj plastického vyjádření prostřednictvím formování různých struktur. Ve svých dílech se odevzdává a my vnímáme soustředění, osobní prožitky. Malby jsou plné zachyceného světla a citlivosti.