50714fd89614592fabe8efb008731f4d.jpg

Viera Kraicová
(1920–2012)
Výběr z tvorby
Katarína Bajcurová

Viera Kraicová patrí k najosobitejším postavám slovenského maliarstva druhej polovice 20. storočia. Výber z diel maliarky pripravený pre zlínsku výstavu je unikátny hneď z niekoľkých dôvodov: predstavujeme  kolekciu zo súkromných zbierok, neznáme diela, ktoré doteraz neboli zväčša vystavené ani publikované a ich výstavná premiéra bude určite objavom i posunom pre ďalšie mapovanie a interpretáciu autorkinej tvorby. Zo zberateľského aspektu ide o veľmi vyváženú  kolekciu, ktorá prezentuje všetky základné podoby a tváre Kraicovej spontánneho maliarskeho a koloristického talentu – od kresieb, cez temperové štúdie obrazov, malé formy tzv. novoročeniek i olejomaľby z rôznych období jej tvorby.
Vzácnym spôsobom, ako v kocke je tu predstavený jej maliarsky vývoj – od začiatkov, keď si overovala nosnosť elementárneho, magicky pôsobiaceho znaku a ako jedna z prvých na Slovensku skúšala a experimentovala s abstraktným prejavom. Spočiatku bol koloristický výraz jej prác veľmi delikátny, skôr tlmený, postavený na súhrach len niekoľkých farebných odtieňov, neskôr však nadobudol silu a plnosť a z autorky sa stala jedna z najvýraznejších koloristiek slovenskej maľby. Najdôležitejšími pre vývoj jej maliarskeho diela boli 60. roky, keď zažila priam eruptívne vzopätie tvorby. So zanovitosťou objaviteľa a pátrača, neobvyklou pre ženu – začala odkrývať nové cesty výtvarného vyjadrovania, na Slovensku dovtedy neobvyklé. Vyvrcholenie jej tvorby, ktoré prišlo v druhej polovici desaťročia reprezentuje na výstave niekoľko temperových skíc k väčším kompozíciám.  Kraicovej program spontánnej maľby tu siahal až k radikálnym a ojedinelým polohám: bol založený na pretavení a krížení rozmanitých podnetov lyrickej a gestickej abstrakcie, pričom zvláštnym spôsobom prepojila figuráciu s abstraktným prejavom.