ea88a223cce3353f2d3f15c2f9788d8d.jpg

První poschodí zlínského zámku
(vstup přes pokladnu Orbis Pictus Play).
------------------------------------------------------


Zahájení vernisáže 6. 9. 2017 v 17 hod. v Galerii Václava Chada

Komentovaná prohlídka za přítomnosti autora

1. 11. 2018 v 17:00

Výstava potrvá do 4. 11. 2018