1b1b66e18a7ab480444d2919a240862a.jpg

Zahájení výstavy 28. 5. 2015 v 17 hodin
První poschodí zlínského zámku
Výstava potrvá do 23. 8 2015 


Jan Perůtka
Umění knižní vazby


Vazby Jana Perůtky mají už řadu let svůj nezaměnitelný styl. Jeho rané práce se vyznačují jakousi sympatickou robustností. Knihař se snažil vždy maximálně ochránit knižní blok, jak vazbou, tak důkladnými pouzdry. S oblibou používal přírodní silné materiály s výraznou barevností a strukturou, kterou ještě zvýraznil mořením nebo olejovými barvami. Měl v oblibě kombinaci rozmanitých povrchů a často zpracovával kůži do jemného vrásnění.  Významnou částí jeho rané tvorby bylo několik autorských knih a knih-objektů, které často vytvářel jako privátní záležitost pro svou potěchu, nebo jako místo pro výtvarný a technický experiment. Pod Hadlačovým vlivem kladl důraz nejen na knihu samotnou, stejnou pozornost věnoval i komplikované a náročné schránce, bližící se svým charakterem sochařskému objektu...

Hana Karkanová