7a7d421653645677e73fb77ed97ca76a.jpg

Zahájení výstavy 14. 4. 2015 v 17 hodin
První poschodí zlínského zámku
Výstava potrvá do 22. 5. 2015 


Palo Macho
Ve službách světla


Palo Macho patrí k najoriginálnejším súčasným slovenským sklárom a je známy predovšetkým svojimi novátorskými prístupmi ku sklu. Výnimočnosť jeho pozície je v tom, sa dlhodobo zaoberá maľbou na skle a v skle; v tejto oblasti už dosiahol pozoruhodné výsledky rešpektované doma a v zahraničí. Je maliarom i sklárom zároveň, pohybuje sa na pomedzí dvoch disciplín – maliarstva, ktoré je disciplínou voľného umenia a skla, tradične pokladaného za úžitkový (resp. dekoratívny) výtvarný prejav.  

Katarína Bajcurová