e6a3e78376190c8f580ad8aeccbe58f5.jpg

Stanislav Libenský
Kresby

Silvie Stanická

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová - jména, která zná celý sklářský odborný svět. Autorská dvojice, která spolupracovala bezmála padesát let je známa především svými plastikami z taveného skla, jež byly vystaveny na bezpočtu domácích a zahraničních výstav. Doklady této mimořádné a plodné tvorby mají ve svých sbírkách nejvýznamnější muzea světa, prestižní galerie moderního umění v Evropě, USA a Asii. Vznikla celá řada monografií, odborných studí, katalogů a dalších textů reflektujících především právě ateliérovou tvorbu v oblasti skleněné plastiky. Neméně významnou, ale veřejnosti již méně známou kapitolou tvorby zejména Stanislava Libenského jsou kresby. Právě kresba dovoluje bezprostředně zaznamenat pocity, myšlenky či představy. Libenský plně využívá výrazových možností klasických kresebných forem. Pozorujeme v nich jeho smysl pro vzájemné doplňování vnitřních a vnějších prostorů. Prosazuje se v nich nesmírný cit pro vystižení světelné prostupnosti hmot, nejjemnější výrazové nuance, vytříbená kompoziční řešení a v neposlední řadě i hra struktur a barev. Libenský vnímá kresby jako studijní přípravu, v ploše si ověřuje nosnost budoucích trojrozměrných řešení. Autorův projev od počátků směřoval k jednoduchosti formy, vycházející ze stále se prohlubujícího se smyslu pro přesné vyjádření proporcí. Charakteristické je pro něj prolínání základních geometrických prvků – krychlí, koulí, válců, přímek či křivek. V kompozici se prosazuje jasná a výstižná zkratka.