081bcf687764e8f061300432c8b71ad4.jpg

15. 7. 2014 v 17 hodin,
nádvoří a první poschodí zlínského zámku

Výstavu zahájí: Čestmír Vančura
K výstavě promluví: Silvie Stanická, kurátorka výstavy

Vždy mne vzrušoval problém prostoru (smysl pojmů – uvnitř a vně), skryté napětí tvarů, proměna v trvání, ticho a vítr. Snažím se nalézt základní bod života a jeho místo.
S tím vším souvisí vysvětlení pojmů svobody i morálky. Morálka nemůže zůstat jen obecně lidskou záležitostí. Není možné uzpůsobovat ji své potřebě a odhazovat, když se nám nehodí. Musí být součástí tvorby – součástí života. Jedině tak dostává svůj plný význam.
Největším uměním je umět žít. To nelze bez morálky, jako nelze umění odtrhnout od života. Jak ale mohu „umět“ žít, když není možné zvolit si svůj způsob života a jsem-li nucen ustupovat od svých představ. Tehdy začínám žít vnucenou morálkou a stávám se nesvobodným. Můj život i má práce se stávají pouhým kompromisem a přestávají být tím, čím se měly stát, a to: nejupřímnější výpovědí mého nitra. Jakákoli nesvoboda je nemorální, ale ke svobodě je nutná morálka. Ta patří nevyhnutelně i k umění. ...