65a3b6c083f9cd4b2086efcc1cc19ddd.jpg

Výstava bude otevřena od 2. 2. 2016 

První poschodí zlínského zámku
Výstava potrvá do 11. 3. 2016
Termín setkání s autorem bude 3. 3. 2016 v 17 hod.


Poznámka k dílu a stávající výstavě Lubomíra Jarcovjáka

Výtvarný projev zlínského rodáka Lubomíra Jarcovjáka vykazuje i přes pozoruhodnou výrazovou mnohostrannost, vzácnou vnitřní jednotu. Je dána především soustavným tvůrčím postupem, jímž již po více než tři desítky let, v různých mediálních kontextech a výtvarných konotacích, objevuje a akcentuje sobě blízká umělecká témata. Jeho závěsné a prostorové „kompozice-objekty“ již na první pohled charakterizuje zcela osobité, vesměs i technicky a volbou méně tradičních materiálů dané výtvarné pojetí. Umělecké počátky Lubomíra Jarcovjáka spadají do osmdesátých let. Zprvu se prosazoval především jako grafik. Svoje první grafické listy realizoval již na střední škole. Důležité podněty však přišly až v časech jeho studia na pedagogické fakultě brněnské univerzity, kdy vytvářel lepty, suché jehly a akvatinty, jimiž zahájil svou pozoruhodnou tvorbu. Nejenom škola samotná a její příznivá přátelská a tvůrčí atmosféra, volná názorová komunikace s kolegy i některými pedagogy v době „tání totality“, ale i nové soukromé výstavní aktivity a začínající proměna veřejné výtvarné scény, tehdy nastartovaly nástup mladé brněnské umělecké generace.