beabe42feba6819e51c8d805627f3ae1.jpg

Zahájení výstavy 5. 2. 2015 v 17 hodin
První poschodí zlínského zámku
Výstava potrvá do 5. 4. 2015 


Alex Beran
Zlínské odpoledne

Vít Jakubíček

Fotografické experimenty libereckého malíře a grafika Alexe Berana (*1923) představují výjimečnou a od konce války téměř zapomenutou kapitolu tvorby absolventa Školy umění ve Zlíně.

Dominantními částmi výstavy jsou surrealisticky laděný cyklus Zlínské odpoledne z roku 1943, zachycující sugestivní pohled na mizející starý, nebaťovský Zlín a bohatá série fotogramů, kterou Beran vytvořil v letech 1942-1943.

Citlivá práce se světlem, využívání optických kvalit fotografie, nově objevená předmětnost a touha po experimentu s moderním výtvarným médiem, která je patrná v celém rozsáhlém souboru fotogramů, pak snad nejvíce přibližuje dílo Alexe Berana meziválečné avantgardě i v těžké válečné době.

Několik svých fotogramů představil Alex Beran již v roce 1943 na výstavě žáků Školy umění. Většina z exponátů je však od doby svého vzniku vystavena vůbec poprvé.