ORBIS PICTUS PLAY ZLÍN

Unikátní výstava Orbis Pictus Play Zlín je souborem více než 60 interaktivních objektů, které se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii se zaměřením zejména na fenomén hry - na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly.

Nebude se ovšem jednat o pouhou expozici. Ta bude doplněna a rozšířena o tvůrčí dílny s autory exponátů, workshopy, performance a další aktivity s cílem vytvářet nové objekty, které budou Orbis Pictus Play Zlín dále rozšiřovat a obohacovat. Jde o interaktivní, proměňující se projekt, který teprve spojením s aktivním návštěvníkem ožije a rozehraje celou svoji krásu.

Výstava Orbis Pictus Play Zlín je určena návštěvníkům všech věkových kategorií. Děti, školy, rodiny, senioři, … hra a poznání nemají věkové hranice.

Autory projektu jsou Jiří a Radana Waldovi společně se skupinou výtvarníku pod autorským vedením Petra Nikla (renomovaného umělce a zlínského rodáka), kteří se významnou měrou inspirovali v díle Jana Ámose Komenského, zejména v jeho knize Labyrint světa a ráj srdce.

Projekt vznikl před 11 lety a v různých modifikacích po celém světě proběhlo již 80 interaktivních výstav, které shlédly téměř 3 miliony návštěvníků. Samotnému projektu předcházela úspěšná výstava konceptu Petra Nikla v Aichi v Japonsku v době konání Expa.

Orbis Pictus Play Zlín spravuje obecně prospěšná společnost Zlínský zámek. Nová stálá expozice bude návštěvníkům otevřena od druhé poloviny května v prostorách zlínského zámku. Součástí projektu je i výstava Labyrint světla, která bude pro veřejnost přístupná v Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU do poloviny září 2016.

Stálá expozice

Od 20. 5.
Zlínský zámek o.p.s.
ZLÍNSKÝ ZÁMEK, Soudní 1
Denně kromě pondělí 10 – 18 hodin

Výstava Labyrint světla

20. 5. – 18. 9.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040
Denně kromě pondělí 10 – 18 hodin

Kontakty:
Pavlína Janáková

Zlínský zámek o.p.s.
e-mail: janakova@zlinskyzamek.cz
tel. 602 560 020